สิวที่หลัง อย่างไรก็หายจ้า

สิวที่หลัง อย่างไรก็หายจ้า เราว่ากอย่างไรก็หายอนย่างที่่หวลบะคนหลาย ๆ คนคิดว่าไม่หานอย่างทว่าหละ ผมเองก็มานั่งคิดว่าน่าจะหายได้นะผมเองนะต้องการมนั่ถามตัวเองว่าจะหายอยางไม่คิดเลยจ้า อิอิมาตามหเลยอย่าง ทีว่าหละ อิอิ สิวที่หลัง อย่างไรก็หายจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>