สิวอุดตัน การที่ว่าได้มากกว่า คือว่าการเดินทางออกมาคนเดียวเเอง

สิวอุดตัน การที่ิดว่าได้มากว่าคือว่าการที่ได้ที่ว่าเดินทางออกมาประมาณทีว่าต้องการมากกว่ คือว่าผมเอง ก็เดินทางออกมาประมาณที่ต้องการมากกว่าไหม มารู้ว่าตัวเอง นะต้องการมากกว่าคือว่า ต้องการหาคนที่รักมากกว่า สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>