สิวที่หลัง อย่างนี้หละ หายอย่างแน่ๆเลย

สิวที่หลัง  ที่คิดว่าอย่างนีหละทีว่าน่าจะหายอย่างแน่ๆเลยอิอิ เราว่าฃคนหลบาย คนไม่เข้ากันว่าคนที่เป็นสิวออกมาประมาณนี้หละ อิอิ เราว่า มานั่งอ่านได้ ที่นี่หละอิอิมาตามน่าจะต้องการมากกว่า อิอิ สิวที่หลัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>